How to choose the right study table height?

หมวดหมู่: ARTICLES

ความสูงโต๊ะนักเรียนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย เลือกอย่างไรให้เหมาะ!

ปัจจัยที่จะช่วยทำให้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอน และเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเรียนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นักเรียนใช้เป็นประจำทุก ๆ วัน เราจะพาคุณไปดูความสูงของโต๊ะเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัยกัน ว่ามีวิธีการเลือกอย่างไรบ้าง

ข้อเสียของการเลือกโต๊ะไม่เหมาะสมกับนักเรียน

หากเลือกโต๊ะเรียนไม่เหมาะสมกับนักเรียน อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ๆ และกระทบต่อการเรียนได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก ที่สมาธิในการจดจ่อได้น้อยกว่าวัยอื่น ๆ หากโต๊ะเรียนไม่รองรับกับสรีระของพวกเขา จะทำให้เขาหลุดโฟกัสได้เลย ยิ่งในช่วงชั้นเรียนอนุบาล และประถมต้น เป็นช่วงที่สำคัญ น้อง ๆ จะได้รับการส่งเสริม และกระตุ้นให้เริ่มฝึกใช้กล้ามเนื้อมือ และฝึกทักษะในการเขียน หากโต๊ะเรียนไม่เหมาะกับสรีระของนักเรียน  สูงเกินไปหรือเตี้ยเกินกว่าวัยของน้อง ๆ ก็จะเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการด้านการเขียนได้ ดังนั้นการเลือกเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน จึงมีความสำคัญที่คุณครู หรือผู้บริหารสถานศึกษามักจะให้ความสำคัญ

เลือกความสูงเก้าอี้นักเรียนและความสูงโต๊ะนักเรียนที่ถูกหลักการยศาสตร์

การเลือกโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้เหมาะสมกับสรีระของนักเรียน คุณจะต้องคำนึงถึงหลักการยศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างสรีระร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ออกมาเพื่อให้รองรับกับร่างกายของมนุษย์ เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บและอันตรายขณะใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งการเลือกโต๊ะ-เก้าอี้ให้แก่นักเรียนของคุณ ก็ต้องคำนึงถึงหลักการยศาสตร์ด้วย

  • ความสูงโต๊ะนักเรียนที่ถูกหลักการยศาสตร์

โต๊ะนักเรียนจะต้องไม่สูงและไม่ต่ำเกินไป เพื่อป้องกันเด็ก ๆ จากอาการปวดแขน ปวดไหล่และปวดหลังได้ หากโต๊ะมีความสูงไม่พอดีกับสรีระ โดยความสูงของระดับโต๊ะจะต้องวางแขนได้แบบขนาน ไม่ต้องแหงนข้อมือหรือโค้งตัวลงมาเพื่อเขียนหนังสือ

  • ความสูงเก้าอี้นักเรียนที่ถูกหลักการยศาสตร์ 

การเลือกเก้าอี้นักเรียนที่ถูกหลักการยศาสตร์ เมื่อนั่งแล้วขาจะต้องทำมุมอย่างน้อย 90 องศา โดยที่ฝ่าเท้าจะต้องวางอยู่บนพื้นเท่านั้น เท้าจะต้องไม่ลอย ไม่เช่นนั้นหากนั่งไปนาน ๆ อาจทำให้เกิดเหน็บชาได้ และที่สำคัญเก้าอี้นักเรียนควรมีพนักพิงที่รองรับแผ่นหลังได้อย่างดี นอกจากจะช่วยสร้างความสบายแล้ว การเลือกเก้าอี้ที่ถูกหลักการยศาสตร์จะช่วยลดการเกิดปัญหากระดูกสันหลังคดในเด็กได้อีกด้วย 


(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

จะเห็นได้ว่าการเลือกความสูงเก้าอี้นักเรียนและความสูงโต๊ะนักเรียนที่ถูกหลักการยศาสตร์ นอกจากจะเกิดความสบายกับผู้ใช้งานแล้ว ยังช่วยให้พวกเขาไม่เกิดปัญหาอาการบาดเจ็บทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องกระดูกสันหลังคด ซึ่งเกิดจากการนั่งเรียนบนโต๊ะที่รองรับสรีระได้ไม่ดีพอ จนส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว การเลือกโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่ถูกหลักการยศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนไม่ต้องประสบปัญหาด้านสุขภาพอีกต่อไป 

จัดหาโต๊ะและเก้าอี้ให้สมดุลกับความสูงของนักเรียนในแต่ละชั้น

ปัจจัยด้านความสูงของนักเรียนเป็นสิ่งที่คุณครู หรือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคำนึงถึง และเลือกความสูงของโต๊ะ-เก้าอี้ที่เหมาะกับนักเรียนในแต่ละชั้น ซึ่งนักเรียนในแต่ละชั้นก็จะมีความสูงที่แตกต่างกันออกไป มาดูคำแนะนำเรื่องความสูงโต๊ะเรียนของนักเรียนแต่ละชั้นกันเถอะ ว่ามีอะไรที่คุณจะต้องรู้ก่อนเลือกซื้อโต๊ะนักเรียน

  • ความสูงโต๊ะนักเรียนอนุบาล

นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 จะมีสรีระที่ใกล้เคียงกัน สามารถที่จะใช้โต๊ะที่มีความสูงในระดับเดียวกันได้ ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ความสูงที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงวัยนี้ เหมาะสมที่จะใช้โต๊ะที่มีความสูงที่เพิ่มขึ้น

  • ความสูงโต๊ะนักเรียนประถม

ช่วงประถม 1-6 เป็นช่วงวัยที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงไม่สามารถใช้โต๊ะเรียนที่มีความสูงเดียวกันได้ตลอดระยะเวลา 6 ปี ความสูงของโต๊ะที่เหมาะสมจะต้องอิงจากความสูงของนักเรียนส่วนใหญ่ในแต่ละชั้น หรือจะแบ่งง่าย ๆ เป็นชั้นประถมต้นและประถมปลาย  อาจมีเหลื่อม ๆ กันบ้างในช่วงป.3 ที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างประถมต้นและปลายที่เด็กหลายคนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

  • ความสูงโต๊ะมัธยม

เป็นช่วงที่เด็กจะมีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งจะมีความสูงใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ จึงควรเลือกโต๊ะเก้าอี้ที่มีความสูงตามมาตรฐานผู้ใหญ่ทั่วไป และควรคำนึงถึงความแข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญ

โต๊ะนักเรียนปรับระดับเพลินดีไซน์

การเลือกโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนให้ตอบโจทย์กับความหลากหลายของระดับชั้น อาจทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความกังวล ทั้งในเรื่องของจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ที่ควรจัดเตรียมให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งบางครั้งไม่อาจคาดการณ์ถึงจำนวนที่แน่นอนได้

โต๊ะ เก้าอี้ ปรับระดับของเพลินดีไซน์ สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของคุณ

มาดูกันว่าโต๊ะนักเรียนปรับระดับของเพลินดีไซน์ ดีอย่างไร?

ข้อดีของโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนปรับระดับเพลินดีไซน์

  • โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนปรับระดับความสูงให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนได้  โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็นโต๊ะ นักเรียนปรับระดับสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก (อนุบาล) และโต๊ะนักเรียนปรับระดับในกลุ่มเด็กโต (ประถม-มัธยม) ไม่ว่านักเรียนจะมีส่วนสูงเท่าไหร่ เพียงใช้โต๊ะปรับระดับก็จะได้ความสูงโต๊ะนักเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้
  • ออกแบบเพื่อให้รองรับสรีระ ถูกหลักการยศาสตร์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะส่งผลต่อนักเรียนในอนาคตได้ แถมยังช่วยให้นั่งสบาย ส่งเสริมให้มีสมาธิ และช่วยให้นั่งเรียนหนังสือได้นานขึ้นอีกด้วย
  • หมดปัญหาโต๊ะเรียนไม่พอ ปัญหาที่หลายโรงเรียนมักประสบ คือจำนวนโต๊ะเก้าอี้ที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เมื่อมีการเลื่อนชั้นขึ้นไป แต่หากคุณเลือกใช้โต๊ะปรับระดับ ก็จะสามารถใช้ได้ใน 3 ระดับชั้นสำหรับเด็กเล็ก (อนุบาล) และ 6 ระดับชั้นสำหรับเด็กโต ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

เพลินดีไซน์มีโต๊ะเก้าอี้ปรับระดับได้มากกว่า 10 รูปแบบ ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา

เพิ่มเพื่อนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line id : opel6999 

24 มกราคม 2566

ผู้ชม 346 ครั้ง

Engine by shopup.com